top of page

Офіційні правила Акції ТМ «УКРЗОЛОТО»

Розіграш в Instagram ТМ «УКРЗОЛОТО»

(надалі – Правила)

1. Загальні положення

1.1. Офіційні правила (далі по тексту — Правила) Акції в Instagram «УКРЗОЛОТО». (далі у тексті – Акція) визначають порядок проведення та умови участі у вказаній Акції.

1.2. Період проведення Акції: з  5 квітня 2023 по 11 квітня 2023 року до 14:59  включно (далі у тексті — Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

        Дата проведення Розіграшу – 11 квітня 2023 о 15:00.

1.4. Терміни та їх визначення:

Учасник (Учасники) –  фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які повністю погоджуються та виконали умови цих Правил.

 

Акція – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку товарів ТМ «УКРЗОЛОТО».

Правила або Умови - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в Акції.

Заохочення – ювелірний виріб – срібні сережки артикул GE14206A-E/12/4577, у загальній кількості – 1 шт.

 

 

2. Організатор та Партнери Акції.

2.1. Організатором Акції є ______________________ (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: _______________ ЄДРПОУ/РНОКПП: ______________

 

3. Учасники Акції.

3.1. Учасником Акції  може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).

3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- працівники та представники Організатора Акції, Партнерів Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

- чоловік або дружина особи, що належать до переліку, вказаного в першому абзаці п.3.2 цих Правил, а також його найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не є громадянами України;

- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3.3. Для участі в Акції, Учасник Акції має бути зареєстрований у соціальній мережі Instagram, при чому профіль (сторінка) Учасника Акції в Соціальній мережі має бути відкритий протягом всього Періоду проведення Акції.

3.4.Для цілей цієї Акції, сторінка Учасника вважається відкритою за умови наявності на сторінці будь-якого особистого контенту, окрім технічно загальнодоступного (ім'я профіля, зображення профілю, обкладинка профілю, розділів меню сторінки, які неможливо приховати). Таким контентом можуть бути фотографії, розміщені в профілі (в тому числі в якості фотографій з постів), повідомлення на сторінці від інших користувачів, теги Учасника у постах інших користувачів, теги Учасника на фото інших користувачів, тощо.

3.5. Для цілей цієї Акції, сторінка Учасника вважається закритою, якщо на ній сторонньому користувачу недоступний жодний контент, окрім технічно загальнодоступного.

3.6. Не приймають участь в Акції:

- Сторінки із закритим доступом на дату Розіграшу.

- Бізнес-сторінки та магазини, порожні сторінки без фотографій та контенту та сторінки для розіграшів.

 

4. Тривалість Акції та місце її проведення.

4.1. Акція триває з 5 квітня 2023 по 11 квітня 2023 року до 14:59  включно (надалі – Акційний період) у відповідності з Правилами Акції.

4.2. Акція проводиться в соціальній мережі Instagram  на веб–сторінці ukrzoloto, яка знаходиться за посиланням  https://www.instagram.com/ukrzoloto/.

 

5. Умови участі.

5.1. В Акції приймають участь особи, які виявили бажання прийняти участь у ній.

5.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з Умовами, що викладені у цих Правилах.

5.3. Учасникам Акції надається можливість в рамках проведення Акції прийняти участь у Акції та отримати Заохочення у вигляді ювелірного виробу – срібних сережек, у загальній кількості – 1 шт.

5.4. Прийняти участь в Акції можливо за наступних умов:

- Учасник протягом періоду проведення Акції повинен підписатися чи на момент початку проведення Акції вже бути підписаним в  Instagram на веб-сторінку ukrzoloto, яка знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/ukrzoloto/.

- Учасник повинен протягом періоду проведення Акції поставити «лайк» до запису, який знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/____.

- Учасник повинен позначити одного зі своїх друзів через @ в коментарях під записом, який знаходиться за посиланням https://www.instagram.com/p__. Кількість таких коментарів необмежена, при умові якщо зазначені друзі не повторюються. В коментарях заборонено позначати «фейкові» сторінки друзів і сторінки магазинів тощо.

5.5. Переможець Акції обирається 11 квітня 2023 р. об 15.00 рандомно за  допомогою мобільного застосунку Youtogift шляхом випадкового вибору серед Учасників, що виконали всі умови Правил.

5.6. Інформацію про Переможця буде опубліковано 11 квітня 2023 р. до 18:00 шляхом  розміщення Stories в Instagram на веб–сторінці  ukrzoloto, з викладенням відео, що фіксує процес і результат випадкової вибірки.

5.7. Рішення Організатора щодо визначення Переможця Акції згідно цих Правил є остаточним і оскарженню не підлягає. У випадку, якщо Переможець відмовляється від виграного ним Заохочення, Організатор вправі розпорядитися таким Заохоченням на свій розсуд

5.8. У разі виявлення Організатором протиправних дій з боку будь-якого Учасника, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції без пояснення причин усунення. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

5.9. Учасник Акції, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

5.10 Для отримання Заохочення, Переможець  повинен надати Організатору наступну інформацію: ПІБ отримувача, моб. номер отримувача, населений пункт та відділення "Нової пошти".

5.11.Організатор зв'яжеться з Переможцем протягом однієї години з моменту оголошення результату конкурсу шляхом відправки особистого повідомлення в Direct з інформацією про результат конкурсу.

5.12. Відправку подарунку Організатор здійснює транспортною компанією "Нова пошта" на відділення Переможця протягом 7 робочих днів з моменту отримання інформації для доставки подарунку. Доставка транспортною компанією "Нова пошта" здійснюється за рахунок Організатора

 

6. Права та обов’язки Учасника Акції.

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

6.2. Обов’язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

 

7. Обмеження.

7.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, карантинні заходи та інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

7.4. Усі рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7.5. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації не допускається.

 

8. Інші умови.

8.1. Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

8.2. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.

8.3. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

8.4. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижки.

8.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою, не забороненою законом метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

8.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином проінформований про мету збору його Персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.7. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.8. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.9. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, щоб їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.10. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції, за їхню участь в Акції.

bottom of page